Skip to main content

Hội nghị giao ban các cơ quan khối nội chính 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 5/7/2019, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Cải cách tư pháp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị giao ban các cơ quan khối nội chính 6 tháng đầu năm 2019. Cùng tham dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Cải cách tư pháp tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác nội chính được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tích cực triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả. Tình hình an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, an ninh văn hoá - xã hội, an ninh nông thôn - đô thị được bảo đảm, không xảy ra "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về kinh tế, tham nhũng, lãng phí. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cũng đã triển khai nghiêm túc kế hoạch cải cách tư pháp năm 2019.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan trong khối nội chính thời gian tới cần tiếp tục chủ động, tích cực, tham mưu, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó, tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; các lực lượng chức năng cần nắm chắc địa bàn biên giới, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giải quyết các vấn đề an ninh biên giới theo quy định, tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua biên giới; thực hiện tốt các chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát; tiếp tục quan tâm chăm lo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Đảng, bí mật nhà nước; các cơ quan chuyên môn chú trọng phối hợp, nghiên cứu đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, từ công tác nắm bắt, trao đổi thông tin đến điều tra, truy tố, xét xử, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài./.

 

Bích Diệp