Skip to main content

Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Chiều 29/5/2018, tại Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng BCĐ Trung ương; đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Trung ương. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; thành viên BCĐ Trung ương và đại diện Thường trực Tỉnh ủy 6 tỉnh cụm miền núi biên giới phía Bắc. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành viên BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Qua công tác kiểm tra, đánh giá, các tỉnh đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP. Các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, điều hành, đồng thời phát huy dân chủ, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực ở cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; việc thực hiện QCDC của các loại hình doanh nghiệp được các tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Lạng Sơn hết sức coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Cụ thể công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân được bảo đảm thực hiện tốt theo quy định; việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cả 3 loại hình cở sở được thực hiện tốt; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng BCĐ Trung ương phát biểu kết luận

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng BCĐ Trung ương ghi nhận kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Thời gian tới đề nghị các tỉnh đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; tiếp tục thực hiện đầy đủ, sâu sắc các quy định về thực hiện QCDC, gắn thực hiện QCDC với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng đời sống người dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị trong thực hiện QCDC; đồng thời phát huy các cơ chế như tiếp dân, đối thoại, cải cách thủ tục hành chính…, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân, đặc biệt đối với Nhân dân là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa./.

 

Thùy Linh