Skip to main content

Hội nghị công tác quản lý các trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Ngày 22/4/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị công tác quản lý các trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo quản lý các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 30 trường có cấp THPT với 648 lớp, trên 22.700 học sinh. Thời gian vừa qua, Sở GD&ĐT đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục trung học; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, chú trọng phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội được tổ chức thường xuyên, phù hợp… Do đó chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và tăng so với năm học trước. Tuy nhiên công tác quản lý vẫn còn một số hạn chế như cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu, một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế về năng lực, tinh thần, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao…

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu lên những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp về công tác quản lý trong tình hình mới để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác dạy và học của các nhà trường trong những năm qua. Thời gian tới, đề nghị ngành giáo dục và các trường THPT chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý; đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh cả về tri thức và đạo đức, chú trọng công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT; tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, quan tâm bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên; thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính tại các đơn vị; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học… Đặc biệt cần chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 đảm bảo an toàn, đúng quy chế, đạt kết quả cao.

 

Thùy Linh