Skip to main content

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Lạng Sơn

Ngày 07/6/2018, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” tại Lạng Sơn.

 

Đ/c Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, đây là cuộc kiểm tra được thực hiện thường xuyên hằng năm của Ban Bí thư, qua đó đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế, khó khăn và có phương hướng khắc phục, chấn chỉnh việc thực hiện các nội dung trên tại tỉnh. Đề nghị tỉnh chuẩn bị đầy đủ báo cáo các nội dung liên quan, tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

 

Tại Hội nghị đã công bố quyết định kiểm tra, thống nhất kế hoạch, đề cương báo cáo và lịch kiểm tra. Theo đó, tiến hành kiểm tra thực tế đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ: Thành ủy Lạng Sơn, Huyện ủy Lộc Bình, Tràng Định, Hữu Lũng và các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 6/2013 đến thời điểm kiểm tra, trọng tâm là từ tháng 11/2017 và sẽ hoàn thành việc kiểm tra trong quý III/2018.

 

Đ/c Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định thông qua chương trình kiểm tra giúp tỉnh chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị quyết, đảm bảo đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương. Yêu cầu các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn kiểm tra./.

 

Phương Linh