Skip to main content

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ

Ngày 10/12/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Đ.c Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cho đ/c Hứa Thị Hằng

 

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Hứa Thị Hằng, Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở  Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 10/12/2019.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và mong muốn đồng chí Hứa Thị Hằng phát huy năng lực, sự tận tâm, trách nhiệm trong công việc, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng cơ quan vững mạnh.

 

* Chiều cùng ngày, tại Sở Nội vụ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

 

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cho đ/c Nguyễn Khắc Phương (bìa phải)

 

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ từ ngày 10/12/2019.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đồng chí Nguyễn Khắc Phương với kinh nghiệm công tác, sự tận tâm, trách nhiệm trong công việc sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết trong tập thể Sở Nội vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác.

 

Phương Linh