Skip to main content

Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo

Sáng ngày 17/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 (2016 - 2021) và nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021  - 2026). Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;…

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng về công tác cán bộ nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể cho việc lựa chọn, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh trong nhiệm kỳ này và những nhiệm kỳ tiếp theo, là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ trong công tác cán bộ của Đảng, nhằm kịp thời bổ sung nhân tố mới, cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển đề đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, bảo đảm số lượng, cơ cấu, độ tuổi của quy hoạch cán bộ cấp tỉnh. Đồng chí đề nghị, các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, rà soát, phát hiện, giới thiệu và cân nhắc lựa chọn những cán bộ đáp ứng yêu cầu bổ sung vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thực sự là những người tiêu biểu về đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng đoàn kết, quy tụ, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị, của tỉnh, của đất nước trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của quy hoạch. Đồng thời, trong quá trình tiếp theo phải thực sự trách nhiệm, xây dựng, giúp đỡ, đào tạo, bồi dưỡng các đồng chí, đồng đội của mình vì mục tiêu chung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 (2016 - 2021), nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021- 2026).

 

Đồng chi Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch

 

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch và hướng dẫn cách thức ghi phiếu giới thiệu và cử Tổ kiểm phiếu. Sau khi nghe hướng dẫn, các đại biểu đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo.

 

Khánh Ly