Skip to main content

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2019

Ngày 12/6/2019, Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2019 cho trên 250 đại biểu thuộc các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐ liên ngành, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_4128.JPG

Các đại biểu dự hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt những nội dung quan trọng thuộc 3 chuyên đề gồm: Những nhiệm vụ trọng tâm của hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2019 (Hiệp định CPTPP, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, các chủ trương, đường lối mới về hội nhập kinh tế quốc tế); Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam: những vấn đề địa phương và doanh nghiệp cần lưu ý; Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc: những vấn đề địa phương và doanh nghiệp cần lưu ý khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và các nước là thành viên CPTPP.

 

Thông qua hội nghị, các đại biểu được cung cấp những kiến thức mang tính thời sự về tình hình thế giới, trong nước và của tỉnh, qua đó vận dụng hiệu quả vào nhiệm vụ công tác của mỗi cá nhân, đơn vị mình; đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra những định hướng nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết trong các hiệp định thương mại.

 

Thùy Linh