Skip to main content

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2018

Ngày 18/10/2018, Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2018. Tham dự có đại diện Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế Trung ương, Bộ Công thương, các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên truyền đạt, giới thiệu những nội dung quan trọng thuộc 03 chuyên đề chính: Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc: Cơ hội và thách thức đối với cơ quan quản lý Lạng Sơn và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, Một số chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, quan hệ hợp tác của Trung Quốc hiện trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc - Hoa Kỳ: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Cơ hội và thách thức

 

Thông qua Hội nghị, cung cấp và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức những vấn đề lý luận cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế, các nội dung cam kết, lộ trình triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực, có quan điểm, tư duy định hướng vận dụng trong công việc một cách hiệu quả, tạo cơ sở để tiếp tục tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao./.

 

Phương Linh