Skip to main content

Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ. Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; báo cáo viên Đoàn 338; các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Ban, trưởng, phó các phòng, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; một số thông tin đáng chú ý về tình hình  thời sự thế giới; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phá hoại an ninh quốc gia 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh trong thời gian tới.

 

Định hướng công tác tuyên truyền, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các đại biểu tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về việc tổ chức quán triệt, thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của trung ương và của tỉnh vào cuộc sống; việc tổ chức thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất thực phẩm an toàn theo quy hoạch; công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng; việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, ổn định và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh; các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo môi trường thông thoáng để các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ. Vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Công tác dạy và học ở các cấp; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống dịch, bệnh ở người, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; công tác quản lý, bảo vệ biên giới; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường cung cấp thông tin đa dạng về các lĩnh vực của đời sống xã hội, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội về những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Đức Luận