Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

Ngày 02/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 16 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng 6,51%, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 94% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực bằng 95,7% cùng kỳ, các cơ quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi; tổng diện tích trồng rừng mới đạt 74% kế hoạch, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 7,8% so với cùng kỳ, đã khởi công mới 311 công trình, dự án; tổng thu ngân sách ước đạt 3.295 tỷ đồng, đạt 60,4% dự toán, tăng 34,8% so với cùng kỳ, chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đúng định mức, chế độ; lĩnh vực văn hoá xã hội, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính được thực hiện tốt, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Trong đó, tập trung ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn Châu Phi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, rà soát, có biện pháp tăng nguồn thu nội địa, chủ động nghiên cứu, nắm bắt thông tin, chính sách biên mậu để kịp thời có giải pháp phù hợp, giải quyết khó khăn, tăng cường khả năng thông quan, thu hút các hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình dự án, quan tâm đến giao thông nông thôn, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, xây dựng, môi trường…, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đối ngoại, quản lý biên giới; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

 

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua một số tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

 

Bích Diệp