Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ chuyên đề

Ngày 28/5/2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức Hội nghị kỳ chuyên đề. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã thực hiện quy trình công tác cán bộ, đồng thời thực hiện điều chỉnh, rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau khi nghe các nội dung tờ trình về công tác cán bộ, các đại biểu đã nghiên cứu, xem xét và tiến hành bỏ phiếu kín đối với các nội dung trên theo đúng quy trình quy định.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Tờ trình dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 29/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Tờ trình về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 18/6/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Tờ trình về dự kiến phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhìn chung, các ý kiến đồng tình với các dự thảo, bên cạnh đó bổ sung, đánh giá làm rõ thêm về các chỉ tiêu, đặc biệt là các mục tiêu Nghị quyết đưa ra chưa đạt được, đồng thời đề nghị một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, về công tác cán bộ căn cứ vào kết quả quy trình thực hiện và trên cơ sở kết quả Ban Chấp hành bỏ phiếu, Ban Thường vụ sẽ tiến hành bỏ phiếu lần nữa và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Đối với các nội dung thảo luận về các dự thảo văn bản, Ban Thường vụ tỉnh ủy sẽ tiếp thu, hoàn thiện, đồng thời đây cũng là cơ sở quan trọng trong quá trình xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm phù hợp thực tế. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị hoàn thành tốt Đại hội cấp cơ sở; tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo không khí thi đua phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bên cạnh đó cần bảo đảm an ninh trật tự, nắm chắc tình hình tư tưởng đảng viên và Nhân dân.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Ngọc Thưởng

 

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, nguyên Phó Bí Thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh đã được Trung ương điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Tuấn Nam

 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Thùy Linh