Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn

Ngày 14/5/2019, tại Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân thành phố lạng Sơn, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn từ năm 2018 đến quý I năm 2019.

 

Toàn cảnh cuộc giám sát

 

Theo báo cáo đánh giá từ năm 2018 đến hết quý I/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn đã đươc bố trí 10 cán bộ thuộc các phòng chuyên môn và các trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng đáp ứng yêu cầu công việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã niêm yết công khai các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị trên địa bàn thành phố; cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa và đa dạng dạng hóa các hình thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tất cả thủ tục hành chính liên quan đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đều được triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyền và công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận, thực hiện và gám sát việc thực hiện thủ tục hành chính; theo đó các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cũng được thực hiện đúng trình tự, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí , do vậy mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch ở mức độ cao. Cũng từ năm 2018 đến hết quý I/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã công bố 284 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết và 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân các xã, phường giải quyết, đồng thời Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TPLS đã giải quyết 1.365 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 95%.