Skip to main content

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 15/5/2019, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Thanh niên xung phong, cựu Thanh niên xung phong thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Cựu TNXP, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Trong 50 năm qua, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng TNXP tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, là lực lượng tích cực trong khôi phục và phát triển kinh tế khi đất nước hòa bình và thống nhất, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cựu TNXP hiện nay luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Hội đã bồi dưỡng, nhân rộng 701 điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, hoạt động công tác Hội, an sinh xã hội. Hội đã nhận nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Hội, Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Các cấp chính quyền đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu TNXP.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định lực lượng TNXP là tiêu biểu cho thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh với nhiều tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đồng chí tri ân những đóng góp, hy sinh của lực lượng TNXP trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội Cựu TNXP đạt được trong củng cố, phát triển tổ chức Hội và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà hiện nay. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành ủng hộ, tạo điều kiện để Hội hoạt động, phát triển; đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Hội, tiếp tục nêu gương, giáo dục, phát huy truyền thống trong thế hệ trẻ hôm nay.

 

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP đã tặng Bằng khen cho Hội Cựu TNXP tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 24 cá nhân, Hội Cựu TNXP tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội.

 

Phương Linh