Skip to main content

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác hội

Ngày 19/11/2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội CCB cơ sở, gồm các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành các hội cơ sở và các chi hội trưởng trực thuộc.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung chuyên đề tại lớp tập huấn.jpg

Báo cáo viên truyền đạt nội dung chuyên đề tại lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Hội CCB tỉnh và Hội CCB Khối CCQ tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI; thông tin về những điểm mới và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VI; hướng dẫn một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Hội CCB khóa VI; hướng dẫn một số chế độ quyền lợi của CCB; một số quy định về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng hội phí của Hội CCB Việt Nam; hướng dẫn một số quy định về chế độ báo cáo công tác xây dựng tổ chức hội.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn (1).jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm kịp thời giúp đội ngũ cán bộ hội CCB cơ sở tiến hành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI; nắm chắc và thực hiện tốt Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VI, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, CCB; góp phần khẳng định vị thế của tổ chức hội CCB trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

 

Đức Luận