Skip to main content

Gia Cát lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân

Từ ngày 24/7 đến ngày 28/7, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc phối hợp cùng Trạm Y tế xã Gia Cát, huyện Cao Lộc thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã Gia Cát.

 

Lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân

 

Trong thời gian lập hồ sơ, trên 5.000 hồ sơ sức khỏe cá nhân sẽ được lập theo gần 1.500 hộ gia đình và theo 10 thôn trên địa bàn. Việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân được thực hiện trên cơ sở sử dụng các thông tin có sẵn từ hệ thống sổ theo dõi của chuyên trách dân số, sổ theo dõi tiêm chủng, kết quả khám sức khỏe học sinh các cấp trong năm học 2017-2018, kết quả khám của người dân đến trạm y tế khám trong vòng một năm trở lại đây; dữ liệu điều tra cấp thẻ căn cước tại xã,… Qua đó, để hoàn thiện phần thủ tục hành chính, các thông tin bệnh tật, tiền sử bệnh tật.

 

Năm 2018, Gia Cát là một trong 2 địa bàn được lựa chọn điểm thực hiện mô hình Bác sỹ gia đình. Cùng với việc đẩy mạnh truyền thông về mô hình, lợi ích, năng lực, khả năng cung ứng dịch vụ y tế của phòng khám bác sỹ gia đình, đây là một trong những bước quan trọng để tiến tới thực hiện khám sức khỏe cho từng người dân vào giữa tháng 8/2018 cũng như xây dựng thành công mô hình Bác sỹ gia đình trên địa bàn./.

 

Vi Hoa