Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết
Thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn và Viễn thông Lạng Sơn (VNPT) giai đoạn 2017 - 2022, vào ngày ngày 15 tháng 11 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo và VNPT đã có buổi làm việc để triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn