Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết
Ngày 17/4/2018, tại trường CĐSP Lạng Sơn, Hội đồng Khoa học Sáng kiến tỉnh đã tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”do TS. Phùng Quý Sơn, ThS. Ninh Văn Hưng cùng các cộng sự của trường CĐSP, Sở GDĐT Lạng Sơn thực hiện trong thời gian 18 tháng (từ tháng 9/2016 - 3/2018).  
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn