Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết
HỘI THI TỰ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ KHẮC PHỤC ĐỒ DÙNG BỊ HỎNG NĂM HỌC 2014-2015   Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trung tâm GDTX Văn Quan, ngày 15 tháng 12 năm 2014, trung tâm tổ chức Hội thi tự làm đồ dùng dạy học và khắc phục sửa chữa đồ dùng bị hỏng, với mục tiêu giảng dạy có hiệu quả, nâng cao chất lượng giờ dạy, giúp học viên chủ động tiếp thu kiến thức bài học và góp phần vào công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục...

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn