Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết
Căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Olympic “Tài năng Tiếng Anh – OTE” dành cho học sinh phổ thông năm 2013 – 2014 của tỉnh, đồng thời để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi Olympic “Tài năng Tiếng Anh – OTE” cấp Quốc gia năm học 2013 – 2014, Sở GDĐT thông báo như sau:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn