Skip to main content

Gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Ngày 14/01/2020, UBND tỉnh tổ chức Gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và hơn 160 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.

 

Toàn cảnh chương trình gặp mặt

 

Tại Chương trình gặp mặt, lãnh đạo tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019. Trong năm qua, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh đã nỗ lực vươn lên và không ngừng phát triển lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng; có những đóng góp rất tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Năm 2020 là năm quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2016-2020, đồng thời, là năm tập trung xây dựng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển tỉnh trong giai đoạn sắp tới, do đó, rất cần những đóng góp nhiều hơn nữa từ nguồn trí tuệ, tài năng và nhiệt huyết của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

 

Tại Chương trình gặp mặt, các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, trao đổi thẳng thắn về hạn chế còn tồn tại trong sự phát triển của tỉnh thời gian qua, mạnh dạn đưa ra những gợi ý, hiến kế, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự  phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự đóng góp, cống hiến của các trí thức, văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, lao động sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh. Mong rằng mỗi trí thức, văn nghệ sĩ sẽ tự đổi mới, có cách nhìn, cách nghĩ và phương thức thể hiện mới trong sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào thực tiễn; tham gia chuyển tải những nội dung chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh./.

 

Phương Linh