Skip to main content

Tọa đàm kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn

Ngày 22/3/2018, Hội văn học Nghệ thuật Lạng Sơn tổ chức Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội (03/1968 - 03/2018). Tham dự có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành và các văn, nghệ sỹ hội viên.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm

 

Sau 50 năm thành lập và trưởng thành, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đã có bước phát triển quan trọng, có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp. Từ 01 chi hội văn nghệ với số lượng hội viên ít ỏi, các phong trào sáng tác chưa thật sự phong phú, trải qua 07 kỳ Đại hội, đến nay Hội đã có 254 hội viên ở các chuyên ngành như văn xuôi, thơ, nghiên cứu lý luận phê bình văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc… Các tác phẩm văn học nghệ thuật đã được đăng tải, giới thiệu trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng dày 64 trang và trên Trang tin điện tử của Hội, qua đó, tạo sân chơi và ghi lại những cống hiến của các văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh.

 

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những cống hiến của các văn nghệ sỹ của Hội trong suốt 50 năm qua. Đồng chí cũng đề nghị, các văn nghệ sỹ tiếp tục tìm tòi, bồi dưỡng kiến thức về văn học nghệ thuật, tổ chức các sân chơi, cuộc thi và thu hút ngày càng nhiều hơn các văn nghệ sỹ vào Hội, đặc biệt, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo các tài năng trẻ, qua đó, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp văn học nghệ thuật của tỉnh nhà./.

 

Bích Diệp