Skip to main content

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cá

           Văn Lãng là huyện miền núi, biên giới, phía bắc của Tổ quốc. Huyện có 36 km đường biên giới với Trung Quốc, qua 5 xã của huyện là Trùng Khánh, Thuỵ Hùng, Thanh Long, Tân Thanh và Tân Mỹ; diện tích tự nhiên là 56.330,46ha; toàn huyện có 10.908 hộ với trên 51 nghìn người (trong đó dân tộc là 95,1%) với 4 dân tộc chính là Tày, Nùng, Kinh, Hoa.
Subscribe to Tin từ huyện thị, thành phố