Skip to main content

 1. Chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Hè Thu, Mùa 2018
 2. Tăng cường theo dõi, giám sát, xử lý vi phạm trong việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
 3. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện
 4. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
 5. UBND tỉnh ban hành văn bản về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại trạm Km93+160, QL1
 6. Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện
 7. Chỉ đạo của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
 8. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
 9. Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018
 10. Kế hoạch điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh
 11. Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019)
 12. Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 159/TB-VPTT ngày 15/5/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
 13. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
 14. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
 15. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số
 16. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu đất công và tài sản công trên đất để xem xét phương án đấu giá
 17. Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
 18. Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
 19. Chỉ đạo triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”
 20. Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình,Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018