Skip to main content

 1. Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
 2. Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
 3. Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 04/2018
 4. Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các trường học trong tỉnh
 5. Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
 6. Tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em vào lớp 1 năm học 2018 - 2019
 7. Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Lạng Sơn
 8. Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018
 9. Phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018
 10. Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 11. Phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018
 12. Kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Cặp lá yêu thương” tại Lạng Sơn
 13. Phê duyệt Đề án triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã trên địa bàn tỉnh
 14. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
 15. Xây dựng cơ chế, chính sách để khôi phục và phát triển nghề trồng Hoa
 16. Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 17. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018
 18. Lạng Sơn tăng 25 bậc trong xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
 19. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 20. Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018