Skip to main content

 1. Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư khen các lực lượng tham gia đón Đoàn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un
 2. Rà soát, lựa chọn thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy
 3. Kiện toàn Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Lạng Sơn
 4. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
 5. Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 6. Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện rà soát giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính
 7. Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019
 8. Kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lạng Sơn
 9. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL.1 phục vụ nhiệm vụ chính trị từ 24-28/2/2019
 10. Sáp nhập tổ chức đảng, ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, khu, khối phố
 11. Tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
 12. Chỉ thị triển khai các giải pháp cấp bách khống chế Dịch tả lợn châu Phi
 13. Kiện toàn Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh
 14. Khuyến cáo công tác tái đàn chăn nuôi, công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch vận chuyển động vật trên địa bàn tỉnh
 15. Triển khai kế hoạch giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
 16. Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2019
 17. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
 18. Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
 19. Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
 20. Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019