Skip to main content

 1. Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng
 2. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ
 3. Quy định một số nội dung về lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
 4. Bãi bỏ Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh
 5. Thành lập Tổ công tác liên ngành sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ
 6. Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018
 7. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
 8. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế và bảo vệ môi trường
 9. Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT- BTP, ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp
 10. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 8/2018
 11. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC năm 2018”
 12. Phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019
 13. Công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
 14. Điều chỉnh, bổ sung đối tượng được cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí trên địa bàn tỉnh
 15. Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em
 16. Công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu phi vào Việt Nam
 17. Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018 – 2019
 18. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 19. Chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018
 20. Bảo đảm an toàn giao thông khi tàu khách Hà Nội - Đồng Đăng hoạt động trở lại