Skip to main content

 1. Tăng cường phòng chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc
 2. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
 3. Triển khai Đề án của Chính phủ về liên thông các thủ tục hành chính
 4. Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý
 5. Chỉ đạo thực hiện kết luận Thường trực HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng công trình vệ sinh trong cơ sở giáo dục
 6. Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
 7. Phê duyệt Đề án đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại một số huyện và thành phố Lạng Sơn
 8. Danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2019
 9. Danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2019
 10. Bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh
 11. Tổ chức nâng ngạch công chức, viên chức năm 2018
 12. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019
 13. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
 14. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 11/2018
 15. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và cấp xã
 16. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
 17. Chỉ đạo rà soát đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 18. Bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh
 19. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 20. Phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng