Skip to main content

 1. Tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh khu vực biên giới
 2. Chỉ thị về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
 3. Triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
 4. Chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão Mangkhut
 5. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
 6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
 7. Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất
 8. Triển khai Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
 9. Thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn
 10. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương
 11. Tăng cường thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
 12. Chỉ đạo tăng cường quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ
 13. Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách trong quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 14. Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 842-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 15. Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018
 16. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược phẩm
 17. Công điện khẩn về việc ứng phó với siêu bão Mangkhut
 18. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut
 19. Xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi khác
 20. Chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư không thực hiện, chậm tiến độ