Skip to main content

 1. Chỉ đạo thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019
 2. Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019
 3. Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
 4. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2019
 5. Quy định về điều kiện xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh
 6. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và sinh con thứ 3 trở lên
 7. Kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
 8. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 9. Kế hoạch kiểm tra về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
 10. Chỉ đạo thực hiện hoạt động về công tác gia đình năm 2019
 11. Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019
 12. Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2019
 13. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 02/2019
 14. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên
 15. Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 16. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019
 17. Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
 18. Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1506/VPCP-KGVX ngày 25/02/2019 của Văn phòng Chính phủ
 19. Tình hình giá cả thị trường tháng 02/2019
 20. Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn