Skip to main content

 1. Chỉ đạo triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”
 2. Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình,Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018
 3. Sơ kết đợt cao điểm phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Lễ hội và Tết Thanh minh 2018
 4. Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017
 5. Chỉ đạo báo cáo về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP và Nghị quyết số 122/2015/QH13
 6. Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và quản lý, bảo vệ rừng
 7. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
 8. Thực hiện Hợp phần đường, Dự án LRAMP
 9. Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải thương mại
 10. Kế hoạch triển khai Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020” thực hiện năm 2018
 11. Chỉ đạo báo cáo hoạt động và thực hiện hiện đại hoá, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng
 12. Thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6
 13. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp
 14. Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018
 15. Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018
 16. Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020
 17. Kế hoạch tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2018
 18. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em
 19. Quy định về lựa chọn, công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh
 20. Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2018