Skip to main content

 1. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW  về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
 2. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
 3. Chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Hè Thu, Mùa 2018
 4. Tăng cường theo dõi, giám sát, xử lý vi phạm trong việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
 5. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện
 6. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
 7. UBND tỉnh ban hành văn bản về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại trạm Km93+160, QL1
 8. Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện
 9. Chỉ đạo của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
 10. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
 11. Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018
 12. Kế hoạch điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh
 13. Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019)
 14. Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 159/TB-VPTT ngày 15/5/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
 15. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
 16. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
 17. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số
 18. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu đất công và tài sản công trên đất để xem xét phương án đấu giá
 19. Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
 20. Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019