Skip to main content

 1. Chỉ đạo tổ chức, thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 2. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019
 3. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
 4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
 5. Công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018
 6. Kiện toàn Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh
 7. Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
 8. Triển khai công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020
 9. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi năm 2017
 10. Thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định
 11. Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2019
 12. Cảnh báo về hành vi lừa đảo qua điện thoại cố định
 13. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo không đi công tác trong thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh
 14. Kế hoạch triển khai Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp tết Nguyên đán 2019
 15. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 11/2018
 16. Chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
 17. Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm
 18. Công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
 19. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2023
 20. Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lạng Sơn