Skip to main content

 1. Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
 2. Triển khai công tác đấu thầu qua mạng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP
 3. Phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố năm 2019
 4. Tăng cường công tác quản lý chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp
 5. Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019
 6. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU về xây dựng nếp sống văn minh đô thị
 7. Thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức dự thi nâng ngạch thanh tra
 8. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 9. Thành lập Chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
 10. Thực hiện nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo
 11. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg về kết nối cơ sở cung ứng thuốc
 12. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019
 13. Chỉ đạo tuyển chọn điều tra viên thống kê và công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 14. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh
 15. Quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh trong thời gian giáp hạt năm 2019
 16. Kết quả thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019
 17. Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW về nâng cao vai trò Hội Nông dân
 18. Kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
 19. Triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng một số danh hiệu
 20. Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019