Skip to main content

 1. Cho phép thành lập Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh
 2. Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý công sản, Tài chính ngân sách
 3. Củng cố, kiện toàn thư viện công cộng
 4. Chỉ đạo giám sát hoạt động sản xuất của Nhà máy luyện kim chì Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ
 5. Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản và lĩnh vực Thương mại quốc tế
 6. Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
 7. UBND tỉnh ban hành văn bản về xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất
 8. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 9. Tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi
 10. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản
 11. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
 12. Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 13. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
 14. Tăng cường quản lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản
 15. UBND tỉnh chỉ đạo ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang
 16. Ban hành bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng năm
 17. Chỉ đạo thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 18. Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài từ nay đến cuối năm 2018
 19. Phê duyệt danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh
 20. Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ vốn cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa, lũ năm 2018