Skip to main content

 1. Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN
 2. Tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng
 3. Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
 4. Kế hoạch triển khai các quy định về cứu nạn, cứu hộ và lực lượng PCCC
 5. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động sử dụng  vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác đá.
 6. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
 7. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện
 8. Thông báo ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
 9. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu
 10. Chỉ đạo quản lý, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
 11. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và cấp xã
 12. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 9/2018
 13. Tình hình giá cả thị trường tháng 9/2018
 14. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh
 15. Giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
 16. Quy chế hoạt động của BCĐ giải quyết tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
 17. Kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
 18. Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 19. Kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2018)
 20. Kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020