Skip to main content

 1. Tăng cường phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn
 2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
 3. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
 4. Kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên  lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
 5. Công điện bảo đảm trật tự an toàn giao thôngdịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
 6. Triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT sau khi cầu Kỳ Cùng được thông xe kỹ thuật, phân luồng giao thông
 7. Công bố danh sách tổ chức, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc
 8. Thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị
 9. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn
 10. Phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
 11. Kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh
 12. Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019
 13. Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
 14. Kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2018
 15. Ngừng hoạt động tuyến xe buýt: Bến xe Phía Nam - Tân Thanh (huyện Văn Lãng)
 16. Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận, không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, qua dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
 17. Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
 18. Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 19. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
 20. Chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về các dự án khu đô thị