Skip to main content

 1. Kế hoạch triển khai hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 2. Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
 3. Lập danh mục làng nghề cần bảo tồn lâu dài
 4. Thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018
 5. Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuốc lá, an toàn thực phẩm
 6. Chỉ đạo liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành đến địa phương; thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng
 7. Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32
 8. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống Bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh
 9. Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
 10. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh
 11. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh
 12. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở
 13. Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành
 14. Tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 5/2018
 15. Tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng vải thiều xuất khẩu qua địa bàn
 16. Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số  71-NQ/TU
 17. Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
 18. Triển khai, phối hợp thực hiện Đề án “Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”
 19. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2018
 20. Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh