Skip to main content

 1. Kế hoạch hoạt động năm 2019 cho Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn
 2. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
 3. Chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng
 4. Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo trên hệ thống MIS POSASoft
 5. Quyết định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
 6. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 7. Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019
 8. Tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trang vi phạm đạo đức nhà giáo.
 9. Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng
 10. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư
 11. Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
 12. Công bố đợt 06 danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh
 13. Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2092/VPCP-KGVX ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ
 14. Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 15. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III
 16. Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2019
 17. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 3/2019
 18. Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 19. Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của UBND tỉnh Lạng Sơn
 20. Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030