Skip to main content

 1. Đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2-1089 vào hoạt động và nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma
 2. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn tháng 11/2019
 3. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2020
 4. Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020
 5. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
 6. UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
 7. Tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô
 8. UBND tỉnh chỉ đạo trợ giúp xã hội, thiếu đói dịp tết Nguyên đán Canh Tý và thời điểm giáp hạt năm 2020
 9. Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 11/2019
 10. Chỉ đạo tập trung các nguồn lực nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh lở mồm long móng
 11. Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
 12. Công nhận 02 di tích cấp tỉnh năm 2019
 13. Chỉ đạo trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
 14. Thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019
 15. Đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em và hoạt động nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã
 16. Đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
 17. Thủ tướng chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện
 18. Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường
 19. Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý
 20. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện