Skip to main content

 1. Triển khai kết quả Hội nghị chuyên viên Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
 2. Rà soát dự án di dời dân cư khẩn cấp do ảnh hưởng của thiên tai năm 2016, 2017
 3. Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2018
 4. Kế hoạch tập huấn cho cộng đồng, cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018
 5. Thành lập Hội đồng xét tuyển tham gia đào tạo tại Quảng Tây, Trung Quốc
 6. Kiện toàn Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
 7. Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018
 8. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018
 9. Kiện toàn Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh
 10. Phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018
 11. Thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá
 12. Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại  thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018,
 13. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh
 14. Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh
 15. Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
 16. Tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 04/2018
 17. Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các trường học trong tỉnh
 18. Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
 19. Tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em vào lớp 1 năm học 2018 - 2019
 20. Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Lạng Sơn