Skip to main content

 1. Chỉ thị tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100
 2. Chỉ đạo thực hiện Công văn số 441/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc
 3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020
 4. Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020
 5. Lạng Sơn được hỗ trợ 244,710 tấn gạo trong dịp Tết Nguyên đán
 6. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý
 7. Thực hiện chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em
 8. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước
 9. Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình năm 2020
 10. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 1/2020
 11. Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020
 12. Tăng cường thực hiện Chương trình kết nối hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới
 13. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 14. Tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ
 15. Kế hoạch ra quân, tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020
 16. Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ
 17. Chỉ thị về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
 18. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân
 19. Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020
 20. Đẩy mạnh thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ