Skip to main content

 1. Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông
 2. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
 3. UBND tỉnh chỉ đạo quản lý, bố trí, sử dụng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện trên địa bàn tỉnh
 4. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2020
 5. Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2020
 6. Chỉ đạo xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
 7. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 8. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện
 9. Quyết định công nhận 06 trường học đạt chuẩn quốc gia
 10. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống lao tỉnh Lạng Sơn
 11. UBND tỉnh Quyết định công nhận 06 trường đạt chuẩn quốc gia
 12. Triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 13. Triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh
 14. UBND tỉnh chỉ đạo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 -5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
 15. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định về tổ chức, hoạt động của Thừa phát lại
 16. Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc
 17. Quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn
 18. Kế hoạch triển khai thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án hồ chứa nước Bản Lải - giai đoạn 1
 19. UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 20. Quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai