Skip to main content

Thông báo mời thầu

Submitted by on 13 February 2020

A. Thông tin chung

- Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, khu đô thị mới phía Đông, khối 08, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Điện thoại: 0205.3814135                        Fax: 0205.3811586

- Mã số thuế: 4900825466

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đề nghị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng thuộc dự án Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn.

- Loại gói thầu: Tư vấn.

- Giá trị và cơ cấu giải thưởng: Tổng giá trị giải thưởng là 870.000.000 đồng. Trong đó cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

+ Giải nhất: 300.000.000 đồng.

+  Giải nhì: 200.000.000 đồng.

+ Giải ba: 100.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ cho 07 phương án vào vòng 02 có phương án dự thi hợp lệ: 70.000.000 đồng (mỗi phương án 10.000.000 đồng).

+ Chi phí làm mô hình cho phương án đạt giải nhất: 200.000.000 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn trên khu đất (hiện là trụ sở UBND và HĐND tỉnh) có tổng diện tích khoảng 11.646m2; mật độ xây dựng tối đa toàn khu là 50%, tầng cao tối đa 25; hệ số sử dụng đất 5,75. Tổng mặt bằng bố trí Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh dự kiến nằm giữa trung tâm khu đất, lấy hướng Đông là hướng chính của công trình, có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ (đường Hùng Vương và đường Quang Trung) là 13m và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Khu đất thuộc địa bàn phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn,  có phạm vi ranh giới khu đất như sau:

+ Phía Bắc giáp đường Trần Hưng Đạo;

+ Phía Nam giáp trục đường Đinh Tiên Hoàng;

+ Phía Tây giáp đường Quang Trung;

+ Phía Đông giáp đường Hùng Vương.

- Thời gian thực hiện phương án dự thi: 50 ngày (kể từ ngày tổ chức tiếp xúc và tham quan)

2. Tên dự án: Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn.

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

5. Phương thức thi tuyển: Hai vòng.

- Vòng 1 (sơ tuyển): Để lựa chọn những tổ chức, cá nhân đủ năng lực tham gia cuộc thi;

- Vòng 2: Những tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và kinh nghiệm được tham gia dự thi vòng 2, các đơn vị được chọn vào vòng 2 sẽ được nhận hồ sơ mời thi tuyển chính thức.

6. Thời gian phát hành HSMST: Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/3/2020 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 10/3/2020.

7. Địa điểm phát hành HSMST: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, khu đô thị mới phía Đông, khối 08, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Điện thoại: 0205.3814135                          Fax: 0205.3811586

8. Giá bán 01 HSMST: Hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không thực hiện việc đảm bảo dự thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 10/3/2020.

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 10/3/2020.

 (Có Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển và Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu kèm theo)

 

(Phiếu đăng ký thông báo mời thầuQuyết định phê duyệt Kế hoạch LCNT Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo)