Skip to main content

1/Những chính sách ưu đãi khi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ 2017 đến nay được quy định trong văn bản nào của tỉnh?
2/Cty chúng tôi đầu tư dự án xây dựng khu du lịch sinh thái tại xã Hữu Liên , Huyện Hữu lũng, tỉnh
Lạng sơn là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ) thì có được ưu đãi đầu tư như thế nào?

Tên của bạn
Đinh Tuấn Hùng
Địa chỉ email
dinhungia@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
p1605 nhà G02 Khu ĐT Nam Thăng long đường Nguyễn Hoàng Tôn, Tây hồ, Hà nội
Chính sách ưu đãi