Skip to main content

Tôi muốn hỏi danh sách hoặc đề án thi công chức giáo viên cấp 3 năm 2019 môn giáo dục quốc phòng có chỉ tiêu không?

Trả lời

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; điện thoại: (025) 3.812.203; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn  để được thông tin cụ thể.

Tên của bạn
Linh
Địa chỉ email
caothuylinh060197@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Chi Lăng
Giáo dục dạy nghề