Skip to main content
Submitted by on 9 August 2018
Ngày kết thúc góp ý

Danh sách 03 cá nhân (đề nghị khen thưởng thành tích cống hiến) đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động trên Công thông tin điện tử của tỉnh đê lây ý kiên nhân dân theo quy định, gôm các cá nhân sau:

 

1. Ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đề nghị nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc).

 

2. Ông Hứa Hái Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc).

 

3. Ông Hà Xuân Quang, Bí thư Huyện ủy Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đề nghị Chủ tịch nước tăng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc).

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
One file only.
128 MB limit.
Allowed types: doc docx xls xlsx pdf rar zip.
Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định
Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ