Skip to main content

Theo tôi được biết thì mỗi năm tỉnh Lạng Sơn mình có 10 suất học bổng học thạc sĩ ở Quảng Tây, Trung Quốc. Tôi muốn hỏi hạn đăng ký và điều kiện để đăng ký là gì?
Hiện tại còn kịp thời gian đăng ký nữa không?

Trả lời

Căn cứ Căn cứ Công điện số 071/2018/TLSQ.NN của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc về việc Quảng Tây tiếp tục cấp học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ cho tỉnh Lạng Sơn đến học tập tại trường Đại học Quảng Tây Trung Quốc. Năm 2018, Chỉnh quyền tỉnh Quảng Tây tiếp tục cấp cho tỉnh Lạng Sơn 05 suất học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ tại 05 trường Đại học thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Căn cứ công văn số 114/UBND-NC ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xét tuyển lưu học sinh đi du học tại các trường đại học thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc năm 2018, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo và tiếp nhận hồ sơ, sơ duyệt hồ sơ đối với chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ;

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 306/SGDĐT- GDTXGDCN ngày 22/02/2018 thông báo về việc đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ tại các trường đại học Quảng Tây- Trung Quốc theo chương trình học bổng toàn phần năm 2018 gửi các đơn vị. Điều kiện để ứng viên tham dự xét tuyển học bổng thạc sĩ năm 2018 tại các trường Đại học thuộc tỉnh Quảng Tây gồm các tiêu chí sau:

 

- Ứng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

- Được đánh giá, xếp loại công chức, viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ 02 năm liên tiếp liền kề trở lên.

 

- Có văn bản của cơ quan mà ứng viên đang công tác cho phép đi đào tạo.

 

- Ứng viên có cam kết sau khi kết thúc quá trình đào tạo sẽ công tác, phục vụ tại tỉnh gấp đôi số thời gian được tỉnh cử đi đào tạo.

 

- Tốt nghiệp đại học phù hợp chuyên ngành đăng ký xét tuyển, hoặc ngành đăng ký học phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm mà ứng cử viên đang đảm nhiệm tại cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

- Có sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Hồ sơ lý lịch rõ ràng, được cơ quan Công an thẩm tra xác minh đủ điều kiện cử đi đào tạo ở nước ngoài theo quy định.

 

Căn cứ kết quả xét tuyển được thông qua Hội đồng xét tuyển họp ngày 25/5/2018 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổng hợp kết quả xét tuyển và danh sách các ứng viên trúng tuyển học bổng đi đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2018. Đến nay, việc thực hiện các thủ tục cử ứng viên đi học tại tỉnh Quảng Tây đã hoàn tất và đang trong thời gian chờ thông báo tiếp nhận trúng tuyển của các trường Đại học Quảng Tây đối với các ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn nêu trong văn bản thông báo. Do vậy, việc xét tuyển học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ do tỉnh Quảng Tây cấp cho tỉnh Lạng Sơn năm 2018 đã kết thúc. Nếu có nhu cầu và nguyện vọng tham gia xét tuyển, đồng thời đáp ứng đủ các tiêu chuẩn qui định, công dân Nguyễn Thị Lệ có thể tìm hiểu, nghiên cứu đăng ký tham gia xét tuyển Học bổng thạc sĩ của tỉnh Quảng Tây cấp cho tỉnh Lạng Sơn nếu Chương trình vẫn được Chính quyền tỉnh Quảng Tây tiếp tục triển khai trong năm 2019. Việc tìm hiểu về chương trình học bổng này, công dân Nguyễn Thị Lệ có thể theo dõi thông tin thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT Lạng Sơn (trong tháng 02 hoặc tháng 03 hàng năm) hoặc liên lạc trực tiếp đến Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và đào tạo, số điện thoại 0205.3810.607 để được giải đáp.

Tên của bạn
Nguyễn Thị Lệ
Địa chỉ email
nhatlesptn@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, Lạng Sơn
Giáo dục dạy nghề