Skip to main content

Cho em hỏi vào chính xác là ngày bao nhiêu học sinh biết điểm thi đỗ vào lớp 10 của 3 trường THPT Việt Bắc, Hoàng Văn Thụ và Chu Văn An ?

Trả lời

Điểm thi đã dán công khai tại các trường từ ngày 25/7/2018
 

Tên của bạn
Nông Hồng Hạnh
Địa chỉ email
phukien555@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Phai Luông, Chi Lăng, Lạng Sơn
Giáo dục dạy nghề