Skip to main content

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Sáng ngày 10/7/2018 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và các đơn vị phối hợp cùng ngành BHXH đã cùng thảo luận, nêu lên những khó khăn, thuận lợi và kiến nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, các địa phương cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình thực hiện chính sách; đưa ra các giải pháp sáng tạo, linh hoạt để hoàn thành công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH; công tác thu nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cần phải tăng cường thông qua việc thống kê danh sách nợ và đốc thu theo từng tháng; tiếp tục hoàn thiện bộ quy tắc, quy trình giám định; phát hiện kịp thời các trường hợp gian lận để giám sát, xử lý kịp thời...

BHXH tinh phan dau hoan thanh nhiem vu 6 thang cuoi nam 1.png

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến sáng ngày 10/7/2018 tại điểm cầu Lạng Sơn

Buổi chiều cùng ngày, BHXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ làm công tác kế toán, công tác thu, chế độ BHXH của BHXH 11 huyện, thành phố.

 

BHXH tinh phan dau hoan thanh nhiem vu 6 thang cuoi nam 2.png

 

Hội nghị Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của BHXH tỉnhLạng Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2018, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 736.335 người, đạt 97,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, số người tham gia BHYT đạt 97,5% kế hoạch, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 93,2% kế hoạch, số người tham gia BHTN đạt 91,9% kế hoạch, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 58,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh gần 669,4 tỷ đồng, đat 47,3% kế hoạch được giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng chi BHXH, BHYT hơn 947,1 tỷ đồng, tăng  9,4% so với cùng kỳ năm 2017. Giải quyết kịp thời, đúng chế độ, đảm bảo thuận lợi cho 3.504 lượt người hưởng chế độ BHXH, 5.587 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp, 4.391 lượt người hưởng trợ cấp ngắn hạn. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho gần 450.000 lượt người (tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017) với tổng chi hơn 224,7 tỷ đồng (bằng 45% tổng quỹ BHYT được sử dụng tại tỉnh năm 2018). Tổ chức in và bàn giao hơn 52.371 sổ BHXH cho người lao động, đạt 99% tổng số sổ phải bàn giao.

Để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, thời gian tới BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trong Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh sẽ tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; bám sát chương trình công tác năm để rà soát, thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thi đua, góp phần phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở; tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý thu trong toàn tỉnh... Đồng thời, mỗi cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng cần phát huy tốt những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hoa

Bảo hiểm xã hội Lạng Sơn