Skip to main content

Bảo hiểm xã hội huyện Lộc Bình: Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2018

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

 Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm y tế (BHYT) nhân ngày BHYT Việt Nam (01/07). Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lộc Bình tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07.

Trong ngày 26/6/2018, BHXH huyện Lộc Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc Bình đến thôn Chi Ma, xã Yên Khoái để tuyên truyền trực tiếp những nội dung cơ bản về chính sách BHXH, BHYT cho trên 40 đại biểu là đại diện những người dân trong thôn. Trong buổi tuyên truyền trực tiếp các đại biểu cũng đã được đại diện lãnh đạo BHXH huyện Lộc Bình giải đáp những thắc mắc về mức đóng, mức hưởng khi tham gia BHXH, BHYT…

Ngày 29/06/2018, BHXH huyện đã tổ chức Sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Mỗi viên chức bảo hiểm xã hội huyện Lộc Bình đều là tuyên truyền viên về chính sách BHXH, BHYT”. Sau khi nghe đồng chí Lê Hoài Nam – Giám đốc BHXH huyện phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày BHYT, viên chức, lao động hợp đồng tại đơn vị đã bốc thăm và trả lời các câu hỏi liên quan đến chính sách BHXH, BHYT.

Hình thức tuyên truyền trực quan được BHXH huyện quan tâm đẩy mạnh thông qua việc treo băng rôn tuyên truyền trên các trục đường chính của thị trấn Lộc Bình, xã Xuân Lễ, xã Yên Khoái và Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình từ ngày 25/06/2018 đến hết ngày 15/07/2018; tổ chức cổ động tuyên truyền trên các trục đường chính của thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương và xã Đồng Bục vào ngày 01/07/2018 với sự tham gia của trên 20 đoàn viên thanh niên nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, hưởng ứng và tham gia BHYT.

Qua các hoạt động truyền thông, cán bộ viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện Lộc Bình đã hiểu hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH, BHYT, đây cũng là tiền đề vững chắc cho BHXH huyện Lộc Bình thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho người lao động./.

Một số hình ảnh nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông 

Đồng chí Lê Hoài Nam – Giám đốc BHXH huyện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Ngày BHYT Việt Nam 01/07.

Viên chức BHXH huyện Lộc Bình bốc thăm và trả lời câu hỏi

Tuyên truyền trực tiếp tại Thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình

 

 

 

Lý Thị Liên

Bảo hiểm xã hội huyện Lộc Bình