Skip to main content

Bảo hiêm xã hội tỉnh Lạng Sơn: Trao đổi kinh nghiệm trong mở rộng đại lý thu qua Hội liên hiệp phụ nữ

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Sau hơn 01 tháng ký Quy chế phối hợp và thực hiện đào tạo nhân viên đại lý thu, ngày 20/6/2018 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong phối hợp triển khai mở rộng hệ thống đại lý thu qua Hội liên hiệp phụ nữ (HLHPN) các huyện, thành phố. Tham dự có lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo HLHPN tỉnh; đại diện một số phòng chuyên môn của hai đơn vị; Giám đốc BHXH và Chủ tịch HLHPN 11 huyện, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay, toàn tỉnh có 189 điểm thu với 265 nhân viên đại lý thu thuộc HLHPN, sau hơn 01 tháng được trang bị kiến thức cần thiết để trở thành đại lý thu của cơ quan BHXH, các đại lý thu đã triển khai ngay công tác tuyên truyền vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Một số đại lý thu đã phát triển được đối tượng tham gia (như HLHPN tại các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập), đến nay đã vận động được 12 người tham gia BHXH tự nguyện và 37 người tham gia BHYT hộ gia đình với tổng số tiền thu được hơn 207 triệu đồng. Điển hình, tại đại lý thu tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, bà Hoàng Thị Lê đã vận động được 7 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với số tiền hơn 8,6 triệu đồng trong vòng 20 ngày.

Đ/c Đỗ Văn Khoan tặng giấy khen cho chị Hoàng Thị Lê – Nhân viên đại lý thu có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và nêu lên những đề xuất để tiếp tục khai thác, phát triển mở rộng đối tượng tham gia hiệu quả. Nhân dịp này, Giám đốc BHXH tỉnh đã trao giấy khen cho bà Hoàng Thị Lê vì đã có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HLHPN trong công tác tuyên truyền khai thác, phát triển đối tượng tham gia; không ngừng hướng dẫn, đào tạo và nâng cao chất lượng nhân viên đại lý thu. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng./.

Phạm Hoa

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn