Skip to main content

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn: Hội nghị công tác Kế hoạch – Tài chính

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

          Nhằm thực hiện tốt dự toán thu, chi năm 2018, sáng ngày 17/5/2018 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công tác Kế hoạch – Tài chính. Đồng chí Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự có các Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH 11 huyện, thành phố; cán bộ làm công tác tổng hợp và công tác kế toán của BHXH tỉnh Lạng Sơn.

HN cong tac ke hoach tai chinh.png

Đồng chí Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các phòng nghiệp vụ triển khai, hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi quản lý bộ máy; công tác Giám định bảo hiểm y tế tại cơ sở. Trong chương trình, các đại biểu cũng đã cùng thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Phạm Hoa

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn