Skip to main content

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn: Đẩy mạnh các mặt công tác, tăng cường tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Đẩy mạnh các mặt công tác, tăng cường tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở - Đó là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Khoan, Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn tại hội nghị giao ban tháng 5.

Giám đốc Đỗ Văn Khoan phát biểu tại Hội nghị giao ban tháng 5
Theo số liệu thống kê của BHXH tỉnh, tính đến hết tháng 4/2018, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 740.601 người, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 97,9% kế hoạch được giao. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 51.600 người, đạt 93,6% kế hoạch được giao, BHXH tự nguyện hơn 2.250 người, đạt 74,8% kế hoạch được giao; số người tham gia BHYT hơn 738.340 người, đạt 98% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh hơn 409 tỷ đồng, đat 28,9% kế hoạch được giao. Tổng chi BHXH, BHYT hơn 845,7 tỷ đồng, tăng hơn 296 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Giải quyết kịp thời, đúng chế độ, đảm bảo thuận lợi cho 2.263 lượt người hưởng chế độ BHXH; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 3.700 lượt người. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 320.700 lượt người (giảm gần 4.500 lượt người so với cùng kỳ năm 2017) với tổng chi hơn 139,7 tỷ đồng (giảm 15% so với cùng kỳ năm 2017). Tổ chức in và bàn giao gần 51.700 sổ BHXH cho người lao động, đạt 98% tổng số sổ phải bàn giao.
Công tác tuyên truyền trực tiếp được quan tâm đẩy mạnh thông qua lớp tập huấn đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trong toàn tỉnh; các hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị giao ban, đồng chí Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Để hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thành phố cần tăng cường trong các mặt công tác. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở thời gian tới cần cần được quan tâm đẩy mạnh; thành lập tổ thông tin tuyên truyền để tham gia các nhiệm vụ truyền thông về BHXH, BHYT; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình chi BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành BHXH; tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.
Phạm Hoa
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn