Skip to main content

Văn Quan: Tổ chức tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020” và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 03/05/2018, UBND huyện Văn Quan đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Dự Hội nghị có đồng chí Đổng Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nông Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc BHXH tỉnh; đại diện các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và hơn 130 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn, một số chủ doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nông Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn truyền đạt những nội dung cơ bản của chính sách BHXH, BHYT, BHTN; một số điểm mới trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ ngày 01/01/2018; một số nội dung cơ bản được quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015 với tội gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Ngoài ra, các đại biểu còn tập trung thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách tại đơn vị mình. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đổng Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao trách nhiệm cho, các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã thị trấn thời gian tới cần tăng cường phối hợp với BHXH huyện trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn./.
Hoàng Thị Huyền
Bảo hiểm xã hội huyện Văn Quan