Skip to main content

Kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018

Chống các hành vi sai phạm về pháo

 

Ngày 08/01/2018, Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch 01/KH-BCĐ về phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018.

         

Mục đích nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Đẩy mạnh tuyên truyền chống các hành vi sai phạm về pháo, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, người dân tham gia phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng tránh các tai nạn, thương tích do pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra; Tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy việc đốt pháo, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ,  giữ vững sự ổn định về an ninh, trật tự, đặc biệt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các Lễ hội xuân, Tết Thanh minh năm 2018 trên địa bàn tỉnh...

Công chức Sở Thông tin và Truyền thông tìm hiểu quy định về xử lý các hành vi vi phạm về

sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

         

Theo đó Kế hoạch sẽ triển khai một số nội dung sau: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các nghị quyết, chỉ thị, nghị định của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, trọng tâm là xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan bằng panô, khẩu hiệu, băng rôn, tờ rơi, hình thức sân khấu hóa tại các địa bàn trọng điểm… để cảnh báo hậu quả của việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên...

         

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm; tiếp tục tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các hộ dân ký cam kết tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, không sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; tích cực tố giác các hành vi sai phạm về pháo. Thông báo công khai những đối tượng vi phạm về pháo đến cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú, yêu cầu ký cam kết không tái phạm; Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp và hướng dẫn giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc theo dõi địa bàn; Quá trình thực hiện Kế hoạch này phải gắn với việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các Lễ hội năm 2018

         

Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 16/12/2017 đến 15/12/2018. Đợt cao điểm là dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các Lễ hội Xuân và Tết Thanh minh (từ 15/01/2018 đến hết 30/04/2018).

         

Công an tỉnh là cơ quan thường trực, giúp Ban Chỉ đạo của tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo theo quy định./.

                            

Phạm Thị Thảo          

                            

Sở Thông tin và Truyền thông