Skip to main content

Nhìn lại 1 năm thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, chính quyền địa phương; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn cùng với sự nỗ lực của cán bộ toàn ngành, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tính đến hết tháng 12/2017 tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh là 749.387 người, đạt 98,4% kế hoạch, tăng 42.141 người (7,2%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 52.200 người (đạt 100,74% kế hoạch), số người tham gia BHTN gần 40.000 người (đạt 101,9% kế hoạch), số người tham gia BHXH tự nguyện hơn 2.100 người (đạt 100,3% kế hoạch), số người tham gia BHYT hơn 747.000 người (đạt 98,4% kế hoạch), độ bảo phủ BHYT đạt 96,94% dân số (vượt 6,94% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).

 

      

Công tác thu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao (vượt 8,9% kế hoạch) với tổng thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 1.347 tỷ đồng (đạt 108,9%), tăng khoảng 155 tỷ đồng (12,8%) so với năm 2016, tỷ lệ nợ của các đơn vị sử dụng lao động giảm xuống còn 1,74% dự toán thu. Chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho người hưởng với tổng số tiền hơn 1.818 tỷ đồng, tăng hơn 237 tỷ đồng (15%) so với năm 2016. Giải quyết đúng, đủ, kịp thời cho gần 6.000 lượt người hưởng chế độ BHXH, hơn 8.800 lượt người hưởng trợ cấp ngắn hạn và thẩm định chi phí khám chữa bệnh BHYT cho khoảng 1.046.000 lượt khám chữa bệnh BHYT.

          

Việc gán mã số BHXH, trả sổ BHXH cho người lao động được triển khai thực hiện hiệu quả. Trong năm 2017 BHXH tỉnh Lạng Sơn đã gán mã số BHXH cho gần 745.000 người, đạt 99,8% số người tham gia BHXH, BHYT; bàn giao 50.180/52.416 sổ BHXH, đạt 95,7% trên tổng số lao động được cấp sổ BHXH…

         

Năm 2018 tập thể BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp”. Để thực hiện mục tiêu đó, BHXH tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu, giảm nợ BHXH, BHYT năm 2018; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 96/NQ-BCS của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới”; in và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia đúng quy định, kịp thời, chính xác; quản lý đối tượng hưởng các chế độ BHXH chặt chẽ, nâng cao chất lượng giải quyết các chế độ, đảm bảo đúng chế độ, đúng chính sách, đúng thời hạn, đúng người nhằm tạo điều kiện cho người lao động; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả quỹ BHXH, BHYT; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng lao động và đối tượng đến giao dịch. Đồng thời, mỗi cán bộ ngành BHXH luôn không ngừng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ và ý thức phục vụ, đoàn kết xây dựng ngành BHXH vững mạnh, toàn diện./.

 

Phạm Hoa

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn