Skip to main content

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác cấp mã số Bảo hiểm xã hội và thẻ Bảo hiểm y tế

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Ngày 27/02/2018 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác hoàn thiện hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ sở dữ liệu thu BHYT, đồng chí Trần Đình Liệu – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị tại Hà Nội. Tại điểm cầu Lạng Sơn, Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám đốc BHXH tỉnh; lãnh đạo Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh; thành viên tổ triển khai cấp mã số BHXH, thẻ BHYT; lãnh đạo cán bộ làm công tác thu, sổ thẻ tại BHXH 11 huyện, thành phố.

 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

         

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đại diện các Ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam báo cáo tình hình gán mã số BHXH và cấp thẻ BHYT theo mẫu mới (quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam). Theo báo cáo, trên phạm vi cả nước hiện nay đã cấp được hơn 66 triệu thẻ BHYT theo mẫu mới (tương đương 90% tổng số người tham gia BHYT); cấp mã số BHXH cho 98,8% đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại và giải pháp khắc phục để hoàn thành kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra.

          

Tại tỉnh Lạng Sơn, BHXH tỉnh đã tiến hành đồng bộ hơn 733.300 mã số BHXH (chiếm 99,91% số phải đồng bộ); kịp thời in và cấp gần 635.400 thẻ BHYT theo mẫu mới cho người tham gia, chiếm 87% số thẻ BHYT phải cấp. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn còn khoảng 90.000 thẻ BHYT chưa cấp theo mẫu mới (khoảng 13%, tập trung ở đối tượng hưu trí và trẻ em); khoảng hơn 1.600 mã số BHXH chưa đồng bộ (khoảng 0,1%). Để hoàn thành kế hoạch đề ra, lãnh đạo BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát dữ liệu, hoàn thiện việc gán mã số, cấp thẻ BHYT cho người tham gia./.

 

Phạm Hoa                       

Bảo hiểm xã hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn