Skip to main content

Những kết quả đạt được trong công tác cấp sổ và trả sổ BHXH cho người lao động quản lý trên địa bàn huyện Bắc Sơn

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, từ năm 2016 người lao động được quyền giữ sổ Bảo hiểm xã hội, bởi giữ sổ BHXH thì người lao động nắm được quá trình tham gia BHXH của mình, giám sát được việc đóng nộp tiền BHXH kịp thời của đơn vị sử dụng lao động, kịp thời phát hiện các trường hợp sổ BHXH ghi chưa đúng, ghi nhầm hoặc ghi thiếu các thông tin về nhân thân.

          

Để thực hiện đúng Luật BHXH quy định, ngày 14/10/2016 BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

          

Từ đầu năm 2017 thực hiện sự chỉ đạo của BHXH tỉnh Lạng Sơn, Bảo hiểm xã hội huyện Bắc sơn đã chỉ đạo cán bộ viên chức triển khai thực hiện, phân công  mỗi cán bộ phụ trách hơn 10 đơn vị để rà soát thông tin, in Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH của người lao động đang tham gia BHXH tại các đơn vị từ cơ sở dữ liệu thu, cấp sổ thẻ, đồng thời phối hợp kịp thời với các đơn vị sử dụng lao động tiến hành rà soát số lao động hiện có với danh sách giao nhận, đối chiếu phiếu quá trình đóng với sổ BHXH để bổ sung dữ liệu và bàn giao sổ BHXH về cho cơ quan tiến hành rà soát nhập dữ liệu bổ sung, đối chiếu quá trình tham gia của người lao động theo đúng quy trình của công văn 4027/BHXH-ST.

          

Việc rà soát, đối chiếu và nhập dữ liệu là quy trình hết sức phức tạp đòi hỏi dữ liệu phải tuyệt đối chính xác đến từng chi tiết trong sổ BHXH với quá trình bổ sung, như về nhân thân: Họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch; về thời gian tham gia BHXH, cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, tên đơn vị; Tiền lương, thâm niên nghề, phụ cấp đóng BHXH, BHTN. Đặc biệt là bổ sung địa danh nơi làm việc của người lao động (đòi hỏi người lao động phải khai từ xã, huyện, tỉnh)…..Tuy nhiên sau khi triển về các đơn vị sử dụng lao động thì người lao động chưa mấy quan tâm đến quyền lợi của bản thân mình, cụ thể phiếu đối chiếu quá trình tham gia của cá nhân phải bổ sung đầy đủ các thông tin còn thiếu theo từng nội dung hoặc đối chiếu xem thời gian công tác, cấp bậc, chức vụ, mức lương…. đã đúng chưa, nếu sai đề nghị bổ sung, nhưng phiếu quá trình đóng BHXH phát đến tay người lao động là ký ngay không  thực hiện đối chiếu, rà soát dẫn đến sai sót rất nhiều (có trường hợp phiếu quá trình đóng thiếu hẳn 10 năm phục vụ trong quân đội đã được ghi trong sổ BHXH, do sơ suất chưa nhập dữ liệu trong phần mền, nhưng khi in phiếu phát về cho đối tượng vẫn ký không biết quá trình của mình bị thiếu ) đấy là những bất cấp của người lao động trong việc đối chiếu rà soát các thông tin về nhân thân và quá trình đóng BHXH , do vậy đã làm ảnh hưởng đến quá trình nhập dữ liệu và mất thời gian cho việc thông tin lại cho người lao động và yêu cầu bổ sung trong phiếu quá trình.

          

Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ viên chức BHXH huyện, trong năm 2017 với rất nhiều các nhiệm vụ được giao, cán bộ đã không kể các ngày nghỉ hàng tuần mà vẫn miệt mài đi làm với những cuốn sổ để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao, trong đó phải kế đến việc hoàn thành xuất sắc việc cấp sổ và trả sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn, tính đến ngày 31/12/2017 BHXH huyện đã hoàn thành 100% việc cấp sổ mới,  trả sổ BHXH và chuyển giao đầy đủ với 3,046 sổ BHXH cho người lao động đảm bảo sổ BHXH đến tay người lao động đúng theo quy định của Luật BHXH năm 2014./.

 

Nguyễn Thị Liên

 

Nguyên Giám đốc BHXH huyện Bắc Sơn