Skip to main content

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm về an sinh xã hội tại Bồ Đào Nha

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Từ ngày 15/3-17/3, Đoàn Công tác của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu làm Trưởng đoàn đã có chương trình làm việc với Bộ Lao động, Đoàn kết và An sinh xã hội của Bồ Đào Nha nhằm tìm hiểu về hệ thống an sinh xã hội tại nước này.

 

Description: https://baohiemxahoi.gov.vn:4545/pic/new_BHXH/HD_BHXHVN/29216893_1943533945910661_6841796685354500096_o_20180317073435PM.jpg

Đoàn công tác của BHXH Việt Nam làm việc với Bộ Lao động, Đoàn kết và An sinh xã hội của Bồ Đào Nha.

 

Cùng tham dự Đoàn Công tác của BHXH Việt Nam còn có đại diện lãnh đạo: Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội,  Bộ Tài chính; và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam như: Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thu, Trung tâm Truyền thông, Văn phòng Hội đồng quản lý, Vụ Hợp tác quốc tế,....

 

Về phía đối tác Bồ Đào Nha làm việc cùng Đoàn Công tác có đại diện lãnh đạo các đơn vị như: Văn phòng chiến lược và kế hoạch, Bộ Lao động, Đoàn kết và An sinh xã hội Bồ Đào Nha; Viện An sinh xã hội, Cơ quan Quản lý Tài chính An sinh xã hội, Cơ quan Quản lý Quỹ An sinh xã hội;…

          Trong khuôn khổ chương trình làm việc, các chuyên gia của Bồ Đào Nha đã chia sẻ một cách tổng quan về hệ thống an sinh xã hội (ASXH) của Bồ Đào Nha với Đoàn Công tác và cho biết, hiện hệ thống ASXH của Bồ Đào Nha được triển khai trên cơ sở bao phủ toàn dân. Mọi người dân đều được đảm bảo chế độ ASXH. Hệ thống ASXH quốc gia nước này bao gồm 03 hệ thống thành phần: Hệ thống ASXH cho công dân, hệ thống bảo hiểm và hệ thống trợ cấp bổ sung.

 

Tỷ lệ đóng là 34,75% thu nhập của người lao động (11% do người lao động đóng và 23,75% do chủ sử dụng lao động đóng). Trong đó cơ cấu phân bổ như sau: 16,01 % dành cho chế độ hưu trí; 3,42% dành cho chế độ mất sức lao động; 3,67% dành cho chế độ tử tuất. Người lao động tự do phải đóng 25,4% mức thu nhập tham chiếu vào các chế độ theo luật định (hưu trí, mất sức lao động, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tử tuất) và đóng 32% vào chương trình tự nguyện (có cả chế độ ốm đau).

 

Description: https://baohiemxahoi.gov.vn:4545/pic/new_BHXH/HD_BHXHVN/29314485_1943532915910764_8622988484216356864_o_20180317073434PM.jpg

Đoàn Công tác BHXH Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đối tác.

 

Quy định về độ tuổi hưu trí và điều kiện hưởng chế độ hưu trí giữa nam và nữ ở Bồ Đào Nha được áp dụng cho cả nam và nữ: Người đủ 66 tuổi 2 tháng trở lên với thời gian đóng tối thiểu 15 năm; người lao động thuộc một số ngành nghề nhất định (như thợ mỏ, thủy thủ, ngư dân,…) có thể được áp dụng độ tuổi hưu trí thấp hơn nhưng phải đảm bảo thời gian đóng tối thiểu 15 năm.

 

Đặc biệt, tại Bồ Đào Nha, các quy định về nghỉ hưu sớm đã được thắt chặt. Hiện nay (ngoại trừ một số ngành nghề được luật pháp quy định), chế độ nghỉ hưu sớm chỉ được áp dụng cho trường hợp người thất nghiệp lâu năm từ đủ 55 tuổi trở lên (với thời gian đóng đủ 20 năm theo quy định - trong trường hợp này mức hưởng sẽ giảm 4,5%/năm) hoặc đủ 60 tuổi (không giảm mức hưởng).

 

Những kinh nghiệm về hệ thống ASXH được phía bạn chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu hữu ích để BHXH Việt Nam tham khảo, vận dụng nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách BHXH trong thời gian tới./.

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn