Skip to main content

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn:Giao ban Quý I năm 2018

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Ngày 10/4/2018 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức giao ban Quý I/2018 để tổng kết hoạt động trong quý và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH 11 huyện, thành phố.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 Tính đến hết tháng 3/2018, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 736.278 người, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 97,4% kế hoạch được giao. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện (là 2.237 người) tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 74% kế hoạch được giao; số người tham gia BHYT (là 734.041 người) tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 97,5% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh hơn 320 tỷ đồng, đat 22,6% kế hoạch được giao, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng chi BHXH, BHYT gần 445 tỷ đồng, tăng khoảng 54 tỷ đồng (13,9%) so với cùng kỳ năm 2017.

          Trong Quý I/2018, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã giải quyết kịp thời, đúng chế độ, đảm bảo thuận lợi cho 1.432 lượt người hưởng chế độ BHXH; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 3.100 lượt người. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 231.400 lượt người (tăng 23.315 lượt người so với cùng kỳ năm 2017) với tổng chi hơn 99 tỷ đồng. Tổ chức bàn giao được hơn 51.200 sổ BHXH đến tay người lao động (đạt 98,04% tổng số sổ phải bàn giao).

 

Ngoài những mặt công tác trọng tâm được thực hiện thường xuyên, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh ban hành hướng dẫn liên ngành về cấp thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; họp bàn với Sở Y tế và Sở Tài chính để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân bổ dự toán chi khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

 

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong Quý II/2018, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

- Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

 

- Phối hợp với Bưu điện quản lý đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH chặt chẽ; giải quyết đúng chế độ chính sách, đảm bảo kịp thời gian quy định; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng theo quy định.

 

- Kịp thời bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao động trước ngày 30/4/2018 và hoàn thành việc cấp thẻ BHYT theo mẫu mới cho người tham gia.

 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng, phấn đấu hoàn thành 45% kế hoạch thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng xử lý kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

 

- Tăng cường công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, trong đó chú trọng đến hình thức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở.

 

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008… nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng lao động và đối tượng đến giao dịch.

 

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành BHXH; tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

 Phạm Hoa

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn