Skip to main content

Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020 và ký kết Quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh với BCH Tỉnh đoàn giai đoạn 2018 - 2020

Chiều 23/3/2018, tại Nhà khách Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020 và ký kết Quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh với  BCH Tỉnh đoàn giai đoạn 2018 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Lan Hương, Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Tỉnh đoàn và các huyện đoàn, thành đoàn.

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020 đã đạt được những hiệu quả rõ rệt thể hiện ở một số mặt: nhận thức của hệ thống chính trị - xã hội trong tỉnh về phát triển thanh niên được nâng cao; cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy trách nhiệm trong xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng sống và ý chí vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược giai đoạn này cơ bản được đáp ứng, hoàn thành.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận, đồng chí  Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng; đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các chuyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh, tăng cường chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện ở các cấp. Tỉnh đoàn thực hiện các công việc cụ thể trong năm 2018 như vệ sinh môi trường, xử lý rác thải ở nông thôn, thắp sáng đường quê, tuyên truyền giáo dục pháp luật.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn ký kết Quy chế phối hợp

 

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn đã ký kết Quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.

 

Thùy Linh