Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
463/UBND-NC Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen”
2068/VP-KTTH Về việc đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP.
2067/VP-KTTH Về việc báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
2063/VP-NC Về việc thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật
2059/VP-KTN Về việc tham mưu góp ý dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
2056/VP-KGVX Về việc phối hợp triển khai chuyên đề Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất công
2055/VP-KTN Về việc đề xuất bổ sung danh mục các dự án quy hoạch chi tiết các thị trấn Đình Lập và Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập
2054/VP-TH Về việc kiểm tra chất lượng phiếu điều tra dân số và nhà ở năm 2019
2052/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Quan
2051/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh góp ý đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 46/2016/NĐ-CP
2049/VP-KTN Về việc rà soát, báo cáo tổng mức đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2017 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh
2048/VP-KTN Về việc tham mưu góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt
2043/VP-KTN Về việc thực hiện Kế hoạch cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2043/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thu hồi, chuyển giao mục đích sử dụng đất quốc phòng
2042/VP-KTN Về việc đề nghị miễn tiền thuê đất trồng rừng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh
2041/VP-KTN Về việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 của HĐND tỉnh
2040/VP-KTN Về việc xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông
2038/VP-KTN Về việc chuẩn bị nội dung và tham gia giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh quý II/2019
2033/VP-KTN Về việc hoàn thành thủ tục rút vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB
2032/VP-KTN Về việc tham dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn
2028/VP-KSTT Về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
2026/VP-KGVX Về việc phối hợp phục vụ Giải Quần vợt Chuyên nghiệp Việt Nam (VTF Masters 500 - lần 2 Cúp Vietravel năm 2019)
2025/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
97/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
95/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng
935/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
934/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
459/UBND-KTN Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia
2024/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị khai thác đất đắp phục vụ dự án kè sông Kỳ Cùng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2023/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
2020/VP-KGVX Về việc tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
2014/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
2013/VP-KTTH Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư số 217/2016/TT-BTC, số 258/2016/TT-BTC và dự thảo Thông tư quy định thu lệ phí cấp căn cước công dân
94/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2007/VP-KTN Về việc xem xét kinh phí thực hiện cải tạo, sửa chữa Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
2006/VP-KTN Về việc báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 18/2008/QH12 của Quốc hội giai đoạn 2009-2018
2004/VP-KTN Về việc khảo sát lập dự án trồng rừng khu vực xã Bính Xá, huyện Đình Lập
2003/VP-NC Về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
2002/VP-NC Về việc kiểm tra tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp
2001/VP-NC Về việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số