Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
244/UBND-NC Về việc bổ sung số liệu về chức danh và người có thẩm quyền XPVPHC
1104/VP-KSTT Về việc tổng hợp và cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2018.
1103/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn về tài sản giữ hộ chuyên dùng đảm bảo giao thông
1102/VP-KTN Về việc giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tham gia Chương trình vì môi trường xanh quốc gia 2019
1101/VP-KTTH Về việc xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia
1100/VP-KTN Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
151/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Văn Quan và công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Yên P
150/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Cục Thuế tỉnh ngày 12/3/2019
1096/VP-KGVX Về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về xây dựng phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tổng kết Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020
1095/VP-KGVX Về việc thẩm tra Công văn số 358/SLĐTBXH-GDNN ngày 22/3/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1093/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình về xử lý ngôi nhà số 48, khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình
1092/VP-KTN Về việc đấu nối đường vào dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình với với Quốc lộ 4B
1088/VP-NC Về việc góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch thực hiện; mẫu hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021
1085/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học
1083/VP-KTTH Về việc chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã
1080/VP-KTN Về việc đề xuất phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ năm 2019
1079/VP-KTN Về việc xem xét đề xuất của Công ty CP Toàn cầu TMS về dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, vui chơi giải trí và sân golf tại huyện Chi Lăng
1077/VP-KTTH Về việc quản lý điều hành các phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma
1076/VP-KTTH Về việc dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020
1073/VP-KTTH Về việc xây dựng dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần hạn chế tín dụng đen
1072/VP-KTN Về việc xem xét Văn bản số 230/CV-BQLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
1071/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
552/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê đất để xây dựng Nhà trực vận hành điện lực tại xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan
233/UBND-KTN Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
232/UBND-KGVX Về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo
142/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
140/TB-UBND Thông báo vệc hủy bỏ Thông báo số 170/TB-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục công trình Khuôn viên cây xanh thị trấn Đồng Đăng thuộc dự án Trung tâm thương mại Đồng Đăng – Lạng Sơn
1065/VP-KTN Về việc điều chỉnh tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng công trình: Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định
1064/VP-KTN Về việc đề xuất thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2019
1061/VP-KGVX Về việc rà soát trùng thẻ BHYT
1060/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch
1058/VP-KGVX Về việc thẩm tra Tờ trình số 43/TTr-SYT ngày 19/3/2019 của Sở Y tế
551/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Sơn quản lý theo quy định
548/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích quốc phòng
547/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc
231/UBND-KTN Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng
135/TB - UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và việc triển khai Công văn số 2092/VPCP-KGVX ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ,
134/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 13/3/2019
131/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019 (ngày 19/3/2019)
1045/KTN Về việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư