Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
178/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019
177/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp
176/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
282/TB-UBND Thông báo về thời gian tổ chức cuộc họp về xây dựng hoàn thiện Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
175/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét đề nghị quản lý và đầu tư xây dựng chợ Giếng Vuông
173/GM-UBND Giấy mời họp tổng kết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chợ và khu dân cư trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng
172/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
171/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập
170/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật quản lý sử dụng tài sản công
273/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp về xây dựng hoàn thiện Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
169/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
168/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính...
167/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019
166/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
165/GM-UBND Giấy mời dự họp về xây dựng hoàn thiện Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các nội dung khác có liên quan.
164/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
163/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
162/GM-UBND Giấy mời kiểm tra thực địa một số điểm quy hoạch tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
160/GM-BCĐ Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
258/TB-UBND Thông báo thời gian làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
159/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét nội dung bổ sung thời hạn sử dụng đất vào Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất 85, Lê Đại Hành
157/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
256/TB-UBND Thông báo hoãn dự làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
255/TB-UBND Thông báo về việc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2019
251/TB-UBND Về việc hoãn phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2019 (Ngày 03/5/2019)
249/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp xét xét tuyển cử lưu học sinh đi đào tạo đại học, sau đại học tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019
156/GM-UBND Giấy mời triển khai công tác tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
155/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
154/GM-UBND Giấy mời họp xét tuyển cử lưu học sinh đi đào tạo đại học, sau đại học tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019
153/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn thu tài chính, tài sản công đức tại di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
152/GM-HĐTNN Giấy mời dự Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
151/GM-UBND Giấy mời dự họp về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định về thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh
150/GM-UBND Giấy mời họp Đoàn đại biểu đi thăm huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2019
149/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019
233/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian làm việc với Cục Quản lý thị trường
147/GM-UBND Giấy mời họp xem xét phương án đề xuất điều chỉnh Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh
146/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn
145/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
144/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
224/TB-UBND Thông báo về việc hoãn tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018