Skip to main content

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh

Chiều 08/4/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Bệnh viện phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (BVCSSKCB); đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Bệnh viện PHCN tỉnh là Bệnh viện chuyên khoa hạng II với quy mô 95 giường bệnh có 3 phòng chức năng và 6 khoa chuyên môn. Trong quý I/2019, Bệnh viện đã tổ chức khám chữa bệnh (KCB) cho trên 3.300 lượt bệnh nhân, đạt 67% kế hoạch, điều trị nội trú cho trên 239 lượt bệnh nhân, đạt 13,8% kế hoạch. Hầu hết bệnh nhân điều trị PHCN đều đỡ giảm, người khuyết tật có cơ hội hòa nhập hoặc tái hòa nhập cộng đồng. Công tác KCB, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý luôn bảo đảm, không để xảy ra sai sót. Từ ngày 20/9/2018, Ban BVCSSKCB sáp nhập với Bệnh viện PHCN tỉnh, theo Quyết định số 1453-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay, Bệnh viện đã tổ chức sắp xếp lại bộ máy, vị trí làm việc, lắp đặt trang thiết bị đưa vào vận hành. Tuy nhiên, Bệnh viện cũng khó khăn như: Nhiều vị trí lãnh đạo khoa, phòng phải kiêm nhiệm, trang thiết bị thiếu và xuống cấp…

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn công tác kiểm tra vệ sinh tại Nhà ăn của Bệnh viện

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp và đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Bệnh viện liên quan đến cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và tăng cường nguồn nhân lực.

 

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường của Bệnh viện

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực mà Bệnh viện đạt được thời gian qua, đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Bệnh viện như: Kết quả công tác KCB trong quý I/2019 chưa đạt yêu cầu; công tác xã hội hóa (XHH) trong lĩnh vực y tế còn kém, công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Bệnh viện chưa quyết liệt, phương pháp chưa khoa học; thiếu tính chủ động trong thực hiện tự chủ về tài chính, chế độ chính sách cho cán bộ thực hiện phẫu thuật, thủ thuật theo Thông tư số 50/2014/TT-BYT của Bộ Y tế; chưa xem xét, chủ động tham mưu bổ nhiệm lãnh đạo quản lý các khoa, phòng.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, Bệnh viện cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 05/10/2018; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bệnh viện một cách toàn diện từ cảnh quan môi trường, đảm bảo vệ sinh đến chế độ chính sách, công tác cán bộ, công tác chuyên môn, đặc biệt quan tâm đến công tác BVCSSKCB, phân công bác sĩ theo dõi sức khỏe cán bộ, quy định rõ về cấp phát thuốc; đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020, mở rộng phương thức XHH, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, mở rộng các dịch vụ để nâng cao đời sống cán bộ nhân viên, không lãng phí nhân lực, chất xám, quan tâm đầu tư trang thiết bị; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề xuất, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, chấm dứt tình trạng kiêm nhiệm lãnh đạo; chế độ thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật cần áp dụng theo Thông tư 50; tiếp tục thực hiện tốt việc cải tiến nâng cao chất lượng KCB, tập trung khắc phục những nội dung, chỉ tiêu KCB đạt thấp, phát triển dịch vụ kỹ thuật mới. Việc thực hiện các nhiệm vụ trên phải cơ bản hoàn thành trước ngày 31/5/2019. Bên cạnh đó, Sở Y tế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với Bệnh viện, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện bộ máy, thúc đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động của Bệnh viện PHCN tỉnh./.

 

Khánh Ly